HABERLER

GÖZÜN AYDIN ESKİŞEHİR

06.05.2020

Ülkemizin en verimli tarım arazilerine sahip Alpu Ovamızın üzerine yapılmak istenen kömürlü termik santral’e karşı  Büyükşehir Belediyemizin  temyize götürdüğü dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İPTAL KARARI VERMİŞTİR.

Eskişehir Kent Konseyi olarak, yapılmak istenen kömürlü termik santral’in, insanımıza, güzel havamıza, suyumuza, verimli toprağımıza ve geleceğimize vereceği büyük zararın farkında olarak, iptali için Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Çatısı altında bulunan paydaşlarımız, yerel yöneticilerimiz ve hemşehrilerimiz ile omuz omuza, büyük bir kararlılıkla verdiğimiz mücadelenin sonunda bu yanlışın hukuksal düzlemde bozulacağına yürekten inanıyorduk.

Yaşadığımız zor günlerde başta yöre halkı olmak üzere hepimize büyük moral olan bu karar için Büyükşehir Belediyemize, İlçe Belediyelerimize, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu Çatısı altında mücadele veren paydaşlarımıza, hemşehrilerimize ve tüm çevre dostlarına teşekkür ediyorum.

#EskisehirKıymetlidir

PAYLAŞ