BAŞKAN

Nuray AKÇASOY

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı


Kent Konseyi; birbirinden farklı bireylerin, grupların, toplulukların, kurumların, kuruluşların birlikte ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla, yaşadıkları kentlerin yerel yönetimlerine katkıda bulunmak, kentlilik bilincini oluşturmak gibi amaçlarla bir araya geldikleri bir platformdur.

Şehrimiz için çok önemli bir yapı olduğuna inandığım Eskişehir Kent Konseyi’nde, çalışma arkadaşlarım ile birlikte tüm katılımcı kesimler arasında ortak akıl ve işbirliği ile kentin sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, konseyin Eskişehir’imize çok daha yararlı ve etkin bir platform olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Eskişehir Kent Konseyi’nde sosyal, sportif, kültürel ve doğal değerlere sahip çıkmayı önemsiyor ve bunlara yönelik projeler yürütüyoruz. Gönüllü olarak çalışan çalışma grubu ve meclislerimizin yürütme kuruluna sunacağı projeleri dikkatle ele alıyoruz. Projelerin uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Kent Konseylerinin kent yönetimine katkıda bulunması esası ile belediyelerin stratejik ve yatırım planlarındaki projelerine aktif olarak katılımın sağlanması gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye’deki Kent Konseylerinin birlikte çalışmalar yaparak işbirliği içinde olmasının ve deneyimlerini paylaşmasının üretkenliği arttırmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Ortak akıl ve bilinçle hareket ederek kentlerimize, geleceğimize sahip çıkmak adına tüm vatandaşlarımızı bulundukları şehirlerdeki Kent Konseylerinin meclis ve çalışma gruplarına katılmaya davet ediyorum.

Sevgilerimle…

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı
Nuray Akçasoy