HABERLER

"MÜFTÜLERİN NİKAH KIYMASI ANAYASA İHLALİDİR"

07.08.2017

Basın ve Kamuoyuna

Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak;

Hükümet tarafından 25 Temmuz 2017’ de TBMM’ye sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun tasarısının geri çekilmesi talebimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Tasarı ile il ve ilçe müftülerine de evlendirme memuru yetkisi verilmesi, sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılması gibi kabul edilemez değişiklikler getirilmesi hedeflenmektedir.

Müftülüklere resmi nikâh kıyması yetkisi verilmesi; yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin ve Kadın Haklarının güvencesi olan Anayasanın Laiklik ilkesini zedeleyecektir.

Medeni kanunun resmi nikâh hükmünü ihlal eden ve ülkemizde hukuk birliğini ortadan kaldıracak nitelikteki bu Tasarı Kadın Hakları ihlallerine yol açacak, çocuk yaşta evliliklerin önü açılacak, dini nikâh resmi nikâhın yerini alacak, kadınların evlenme, miras boşanma haklarında geriye dönüş olacaktır.

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların nüfus kaydına sözlü bildirim üzerine kaydedilmesi anne ve çocuk sağlığının korunmasız bırakılmasına neden olacaktır. Resmi makamlarca takibi yapılmayan bu doğumlar, çocuk istismarcılarının takibini, yakalanmasını ve cezalandırılmasını zorlaştıracaktır.

Yapılmak istenen değişik son yıllarda her açıdan ayrıştırılmakta olan toplumumuzun "nikâh" üzerinden de bölünmesine neden olacaktır.

Bizler Cumhuriyetin kazanımlarının korunmasının, hukukun üstünlüğünün ve temel hak ve hürriyetlerde eşitlik ilkesinin ülkemizin önceliği olmasını istiyoruz.

Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak,

Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan; Anayasa'da güvence altına alınan laiklik, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan değişiklik taleplerinin toplumda ayrışmaya sebep olacağı, kadın ve çocuklara yönelik taciz ve istismar vakalarını artırıp, mevcut vakaların ise tespit edilmesini zorlaştıracağı için geri çekilmesini talep ediyoruz.

 

Sühendan KOPARAL

Kadın Meclisi Başkanı

PAYLAŞ