MECLİSLER

MAHALLE MECLİSİ


Eskişehir Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ve demokrasi kültürü içerisinde, kadınların kent yönetimi ve sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesini, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim, cinsiyet ve cinsel yönelim farkı gözetmeksizin kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar yaratılmasını, takibini, kadınların bu konularda eğitilmesini; fikir oluşturmalarını ve düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak için gönüllülük temelinde, Eskişehir Kent Konseyi yapısı altında çalışmaların gerçekleştirilmesini amaçlar.


 • BÜYÜKDERE MAHALLE MECLİSİ
 • EMEK MAHALLE MECLİSİ
 • GÖKMEYDAN MAHALLE MECLİSİ
 • GÜLTEPE MAHALLE MECLİSİ
 • GÜNDOĞDU MAHALLE MECLİSİ
 • HOŞNUDİYE MAHALLE MECLİSİ
 • KAYMAZ MAHALLE MECLİSİ
 • OSMANGAZİ MAHALLE MECLİSİ
 • SAKİNTEPE MAHALLE MECLİSİ
 • SÜTLÜCE MAHALLE MECLİSİ
 • ŞEKER MAHALLE MECLİSİ
 • YENİKENT MAHALLE MECLİSİ

PAYLAŞ